دکتر هوشدار کرج Dr. Mahsa Houshdar Psychiatrist
Child counselor
Adolescents and families
Quit addiction
Clinic address :

Karaj . North Taleghani Boulevard . NASIM Alley . No.473 . Dr.Mahsa Houshdar’s office

A prominent psychiatrist is a intelligent person whose official duty is to diagnose and treat mental illnesses.

Graciously according to statistics, about one sixth of people experience some rather cognitive dispute during their lifetime, and seeing an expert psychiatrist is the best way to treat these problems.

Counseling and psychotherapy sessions, assessing the mental and physical condition of the clients, evaluating the medical and psychiatric records of the clients , and providing treatment strategies are the duties of a good psychiatrist .

for typically visiting a trained psychiatrist in Karaj, you can see Dr. Mahsa Houshdar ‘s office.

Effective method of rooting out the physical causes associated with mental disorders:

By performing medical tests, physical illnesses (Such as diabetes, vitamin d defficiency or hypothyroidism) that can lead to mental disorders (such as depression, lack of anger control)
Can be examined and treated, in this method the patient needs to take less psychiatric drugs and in
In fact, the physical causes of mental illness are eliminated

Dr. Mahsa Houshdar Psychiatric Clinic کلینیک روانپزشکی دکتر هوشدار کرح کلینیک روانپزشکی دکتر هوشدار کرح کلینیک روانپزشکی دکتر هوشدار کرح Psychiatry کلینیک روانپزشکی دکتر هوشدار کرح Psychotherapy کلینیک روانپزشکی دکتر هوشدار کرح Psychometrics
Clinic working hours:

Saturday to Wednesday

15 to 19

Book an appointment online

Menu